Informatiebeveiliging is de afgelopen jaren steeds belangrijker voor onze klanten geworden én daarmee ook ons bedrijf. Integriteit en het waarborgen van bedrijfsdata van onze klanten hebben wij altijd hoog in het vaandel. Om dit extra kracht bij te zetten, heeft Bezorgsupport zich laten certificeren met de ISO-27001 normering. Voor deze norm zijn al onze bedrijfsprocessen belicht, zodat we alle risico’s voor diefstal van bedrijfs- en persoonsgegevens in kaart hebben en kunnen beheersen. We blijven binnen het raamwerk van ISO werken om deze processen te waarborgen.

“Het ISO certificaat behalen was voor ons geen doel op zich, maar geeft onze (potentiële) klanten wel vertrouwen. De normering onderstreept onze betrouwbaarheid als bedrijf. Bezorgsupport voldoet met het certificaat aan alle internationale normen voor informatiebeveiliging. Het ISO-aanvraagtraject heeft ons kritisch naar onze bedrijfsprocessen laten kijken. We garanderen onze klanten, partners, leveranciers en andere belanghebbenden dat hun bedrijfsgerelateerde gegevens in veilige handen zijn bij ons. Het ontvangen van het certificaat is de kers op ons 20 jarig bedrijfsjubileum. Het onderstreept onze sterke toewijding bij het bezorgen van optimale support aan onze klanten, ” aldus Erik en Reinier Luijkx, management van Bezorgsupport.

Wat is de ISO-27001?

ISO-27001 biedt bedrijven een raamwerk voor het opzetten, implementeren, onderhouden en continu verbeteren van een informatiebeveiligingsbeheersysteem (afgekort ISMS). Dit systeem helpt ons bedrijf om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van informatie te waarborgen. Het behalen van de ISO 27001-certificering toont aan dat Bezorgsupport voldoet aan de internationaal erkende normen voor informatiebeveiliging. Dat zijn verschillende wettelijke en regelgevende vereisten zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Bezorgsupport heeft een ISMS geïmplementeerd in haar organisatie. Daarmee identificeren, evalueren en beheersen we constant interne en externe bedrijfsrisico’s die van invloed zijn op informatiebeveiliging. Het ISMS stelt ons in staat om proactief maatregelen te nemen om potentiële bedreigingen te verminderen en de impact van datalekken te minimaliseren.

Advies voor zorginstellingen bij NIS2

Vanaf komend jaar is bij zorggerelateerde instellingen ook de Europese NIS2 securitystandaard van toepassing. Dit moet zorginstellingen laten garanderen dat zij veilig met patiëntgegevens en andere data uit netwerk- en informatiesystemen omgaan. Daarnaast moeten zij laten zien dat ze de risico’s van het werken met deze patiëntgegevens beheersen. Dankzij onze behaalde ISO-certificering kunnen wij ook deze bedrijfstak garanderen dat Bezorgsupport u optimaal kan ondersteunen bij het nemen van veiligheidsmaatregelen.

Heeft u vragen over onze normering? Vraag onze Verklaring van Toepasselijkheid op of neem contact op met onze Security Officer Rob.