TELECOM & IT

RMA

RMA verzoek

Dit is een formulier om een RMA aan te vragen bij Bezorgsupport. Voor het uitvoeren van de reparatie zal er altijd offerte uitgebracht worden, tenzij het om garantie afhandeling gaat. Mocht u ervoor kiezen niet op de offerte in te gaan, dan behoudt Bezorgsupport zich het recht om onderzoekskosten ad € 25,- excl. BTW in rekening te brengen.
  • Geef hier aan om wat voor hardware het gaat. (scherm, pc, kassa, bonprinter etc.)
  • Geef hier de aard van uw storing aan.
Share This