DIGITAAL ARTIKELEN OPVOEREN

Uw leverancier biedt EDI bestanden aan en u kunt automatisch alle gegevens verwerken in ICG Manager. Een koppeling tussen uw leverancier en uw kassasysteem is nu mogelijk!

De groei van uw onderneming zit ook in het meer efficiënt laten verlopen van uw inkoopproces en de operatie. Het digitaal gebruik en de uitwisseling van informatie speelt daarin een belangrijke rol. Om die reden is de afgelopen jaren bij ICG Software gewerkt aan de ontwikkeling van een softwarepakket, die het mogelijk maakt om uw kassasysteem te “koppelen” aan het systeem van uw leverancier. Het is resultaat is een multifunctioneel softwarepakket ICG Data Exchange.

Dit betekent in praktijk, dat u bestanden kunt inlezen in ICG Manager. Dus inkooporders van de leverancier kunnen digitaal aangeleverd worden en direct worden verwerkt in uw kassasysteem. Artikelgegevens, maten, kleuren, inkoophoeveelheden, prijzen worden automatisch opgevoerd. Dit scheelt u veel tijd achter de computer en verkleind de kans op het maken van fouten.

Daarnaast is het ook mogelijk om de gewenste bestanden te exporteren met ICG Data Exchange. Elke gewenste rapportage kan op maat ontwikkeld worden.

Wilt u meer informatie over het digitaal uitwisselen van gegevens, EDI en hoe u dit het beste kunt managen? Neem dan contact op met één van onze accountmanagers op (088) – 7777 900.